Afázia témakörrel foglalkozó irodalomjegyzék

Szakdolgozat:
Baharev Zulejka: Az afázia megjelenési formái - esetelemzés;

 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete 1996

IRODALOM:

- Eva Maria Engl-Dr. Anneliese Kotten- Ingeborg Ohlendorf-Elfi Poser: Gyakorlatok az afázia terápiájához. Medicina, Budapest 199O.

Kézikönyv afáziával foglalkozó szakemberek számára

-Gyakorlatok az afázia otthoni gyógyításához.

Összeállította: Póczos Zsuzsanna Medicina Könyvkiadó, Budapest 1995.

Eaton Griffith, V: A stroke in the family Dell Publishing C.o Inc New York 1970 könyv magyarra fordítása

-Gyakorlóanyag afáziás betegeknek.

Írta és a gyakorlatokat összeállította: Lengyel Endréné Medicina Könyvkiadó, Budapest 1995.

-Hegyi Ágnes: Afáziaterápiák-Javaslat az afázia kognitív nyelvi terápiájára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1995.

Tudományos igényességgel összegyűjtve történeti áttekintést ad az eddigi terápiás iskolákról.

Ismerteti az új nyelvi terápiájára alapozott kognitív terápiáját. Beszámol a betegválogatás szempontjairól, az eddigi eredményekről őszinte képet adva.

--Leel-Őssy Lóránt: A megbénult ember (Remények és esélyek agyi érbetegeknél)

Statisztikai Kiadó Vállalat 1988

A szerző édesapja emlékére gyűjtötte össze tapasztalatait:" A jó tanács már maga támogatás. Parthenios " mottó szellemében.

Közvetlen hangon ismerteti az agyérkatasztrófát, s annak következményeit. A betegek kórházi és otthoni ápolásának apró részleteit és buktatóit.

Betegek "élménybeszámolóiból" megismerhetjük életük alakulását a betegség utáni éveiket és ezzel elgondolkoztatásra késztet, hogy a megértő, támogató, segítő orvosi, társadalmi, családi hozzáállásunk kialakításában milyen feladatunk lehet, mit tehet az egyes ember e célért?

--. Cseh Katalin: Élet afáziával, hemiplégiával

Ismeretterjesztő minden érintettnek, aki e két szóval találkozik.

Máyer nyomda Kft Budapest 1966

Az első rész az agyérkatasztrófáról szól röviden és annak következményeiről, a bénulásról, afáziáról.

Második rész a mindennapokban a rehabilitációhoz ad értékes gyakorlati tanácsokat, tornagyakorlatokat a mindennapi életben használható apró fortélyokat említ.

Függelékben ismertet rendeleteket, alapítványokat, amelyek segítséget adhatnak az agyérkatasztrófát szenvedett betegnek és családjának.

--. Cseh Katalin- Hegyi Ágnes: Gyakorlatok az afázia kognitív nyelvi terápiájához Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 1995

A/4-es lapon feladatlapokat tartalmaz a könyv. A feladatlapok csoportosítása:

Aktivitzáló szak / analóg sorok alkotása pálcákkal, színekkel, formákkal, logikai készlet válogatásához kezdő sorok,/ 7-27ig

Szindromaspecifikus gyakorlatok a hang-betű felidézés szintjén 27-73ig

Szindromaspecifikus gyakorlatok a szóalkotás szintjén 73-137-ig

Szindromaspecifikus gyakorlatok a mondatalkotás szintjén 137-219-ig

Szindromaspecifikus gyakorlatok a szövegalkotás szintjén 219-329-ig

A mindennapi munkához, igen jó segítséget jelentenek a feladatlapok.

 

--Szemelvény gyűjtemény a klinikai beszédzavarok köréből Összeállította: Subosits István Fordítók: Feketáéné Gacsó Mária, Lőrik József

Cikkeket és kivonatokat találunk benne afáziával, dysarthriával kapcsolatos kérdésekről. / terápiák, klinikai leírások, diagnosztika /

A kötetet függelék egészíti ki, ahol gyakorló anyagot találunk a terápiához.

--Dysarthria Szöveggyűjtemény Szerkesztő: Vécsey Katalin

Grohnfeld M /ford:Mérei Vera/

Mottó:" A személyt gyógyítsd, ne a beszédet"

A pedagógiai beszédterápia jegyei, afázia és dysarthria esetén /58-71old/ A cikk tömören jellemzi a beszédhibás személyt és szól a hozzátartozókhoz. ismerteti a különböző terápiás lehetőségeket, gyakorlatokat.

L Förster: Dysarthria felnőtteknél Ford.:-

A felosztás a logopédiai szempontú differenciál diagnosztika és terápia szempontja 86-103

A beteg és környezetének együttes segítségét szakmai kihívásnak tekinti, hiosz a probléma összetettsége miatt csak interdiszciplináris szemlélettel oldaható meg a probléma.

Vannay Aladárné: A felnőttkori dysarthria tünetei, felosztása, kezelése
117-123

--Előadások a beszédkutatás területéről BGGYTF Jegyzete Nemzeti Tankönyvkiadó 1993

-Mérei Vera: Afázia terápia Labnuage Master-rel 105-109 old

Elektromos gépi szerkezet, mely a képekre ragasztott magnószalagját hangszóró mondja ki, ezzel a kép, és hang kapcsolatot teremti meg. /Keeman programja/

Lietes borítékos módszere tovább fejleszti különböző szakterületekre a programot.


Vassné Kovács Emőke -Rehák Gizelle dr.: A nyelvlökéses nyelés Nemzeti Tankönyvkiadó 1994 Bp

Dr. Frint Jakab:Hangrehabilitáció hangterápia
Nemzeti Tankönyvkiadó 1993 Bp

Tanulmányok

AZ AFÁZIA TÉMAKÖRÉBŐL
Eötvös József könyvkiadó Bp 2005
Szerkesztette:Krasznárné Erdős Felicia és Feketéné Gacsó Mária
A kötet gazdag szakirodalmi ajánlással rendelkezik, sőt web lapos lehetőségeket is felsorol.

Magyar cím: 101 memóriafejlesztő módszer
LE GRAND LIVRE DE LA MEMOIRE SÉLECTION DU READER’S DIGEST 2004
 A memória fejlesztéséhez igen komoly segítséget nyújt sok játékos színes feladattal.