2. A team felállítása afáziás betegek számára

A beteg csak team munkában rehabilitálható, ezt soha egyetlen pillanatra sem szabad elfelejteni!

A team tagjai: orvosok, ápolónők, gyógytornászok, fizikoterápiás asszisztens, logopédus, a család és maga a beteg! A kórteremben, a rehabilitációs osztályon lévő már kezelt betegek is a team tagjai!

ORVOS

EEG és CT

Asszisztens

Feladatuk a pontos diagnózis felállítása, gyógyszeres kezelés beállítása, az állapot változás nyomon követése. A betegséggel kapcsolatos információ adása a team tagjainak.

Ápolónők

A beteg ápolása, az orvos utasításainak betartása, betartatása, a beteg állapot változásainak megfigyelése, jelzése a team tagjai felé. A hozzátartozóknak segítségnyújtás az otthoni ápolási feladatokra való felkészüléshez.

Gyógytornász, fizikoterápiás asszisztens

Mozgás-rehabilitáció végzése, esetleges nyelési problémák esetén a megfelelő stimulálás végzése. Munkájukról a team tagjait tájékoztatni kell.

Logopédus

Beszéd-rehabilitáció, nyelési problémák kezelése, tájékoztatás a teamen belül a munkáról, elért eredményekről.

Beteg

A terápia a beteg tevőleges részvétele nélkül elképzelhetetlen

Betegtársak

A kórterem betegei is, de főleg a rehabilitáción, vagy ambulánsan bejáró betegek hiteles példája ad erőt a betegnek a rehabilitáció nehéz és sokszor alig látható eredményt adó munkájához. A már kezelt betegtárs maga is erőt meríthet, látva a megtett utat az új betegnél.


Család, a hozzátartozók

Az ő felkészítésük igen fontos