Előadások‎ > ‎

A demencia és az afázia kapcsolata

Galántai Gyöngyi dr., Baharev Darinné
Jávorszky Ödön Kórház Neurológiai Osztály, Vác

Az afázia diagnózisa, terápiája és pragmatikus következményei neurológusi és logopédiai szempontból.
E két szempont közelítésének és egyesítésének feladata az akut osztály munkájában.


Az afázia diagnózisa neurológiai, valamint logopédiai szempontból jelentősen különbözik. Az akut betegekkel első alkalommal találkozó klinikus vizsgálja a beteg beszédértését, verbális teljesítményét, beszéd utánmondási képességét. Ez alapján differenciálja az afázia fluens avagy non fluens voltát, szenzoros, illetve motoros komponensének arányát. A logopédus szemével nézve ez a megközelítés elnagyoltnak tűnik, a terápia szempontjából nem ad segítséget. Ô az afáziás beteghez pedagógiai szempontból közelít, felmérése a terápia tervezésének alapja. A beszédfelmérésre használt közismert tesztek során nemcsak a verbális teljesítményt, hanem egyéb kognitív funkciókat is vizsgálunk. Ebből következően a klinikus által afáziásnak diagnosztizált betegek esetében számos betegnél a további terápia szempontjából sorsdöntő demencia diagnózisa summázható.

Esetismertetéseink alapján azt szeretnénk demonstrálni, hogy sok esetben virtuális és hosszmetszetében áttekintve folyamatosan változó válaszfal van a klinikus és a logopédus által afáziásnak ítélt betegek között. A betegek dokumentációjából ismertetni kívánjuk rövid kórtörténetüket, CT képeiket, logopédiai vizsgálati eredményeiknek alakulását.

Előadásunkkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az akut betegellátás során csak ismételt vizsgálatok és terápiás próbálkozások után mondhatjuk a logopédiai szempontból nem csupán afáziás beteget beszédterápiára alkalmatlannak.