Előadások‎ > ‎

Számítógépes programok az afáziások rehabilitációjában

Afáziás betegeink rehabilitációját segítő számítógépes programok előadásként elhangzott Egerben 1995-ben. Itt képet kaphat arról milyen programok léteznek már.

Az 1964-es gazdasági évben lehetőség nyílt arra, hogy Vácott a Jávorszky Ödön Kórház idegosztályán afáziás betegeink rehabilitációjában ne csak orvosi eszközeinket használjuk, hanem felmérjük, megindítsuk és ambuláns kezeléssel folytassuk beszédük helyreállítását is.

Betegeink az akut állapot lezajlása után itt szembesülnek először azzal a ténnyel, az esetek 90% -ában - hogy fél oldaluk béna, s a beszédet kisebb vagy nagyobb mértékben nem értik, de mindenképen akadályozottak saját gondolataik beszédbeli kifejezésében. Vidéki kórház lévén, fokozottan meg kell küzdenünk az előítéletekkel is:" az idegosztályon bolondok vannak" . Maguk a betegek sem mentesek ettől az előítélettől, ráadásul most saját bőrükön tapasztalják, hogy beszédképességük csökkenésének arányában környezetük lekezeli őket. Kommunikációt indító gyakorlataink -számlálási gyakorlatok, napok, hónapok neveinek felsorolását, közmondások, szólások gyűjtését, ezért úgy kell bevezetni, hogy ne sértse őket, s az ismert mondókák, dalok, versek felidézésénél is igen körültekintően kell eljárni. 50-60 éves férfi betegeink a Himnuszt, vagy a WAB vizsgálatnál javasolt Nemzeti dalt szívesen fogadják. Még a 26 éves nőbetegnél is csak kisfiával való jobb kapcsolat kialakítására hivatkozva lehetett elővenni a mondókákat. Ellenpéldaként a 62 éves gyakorló nagymamát említjük, aki 3 évig logopédiai foglalkozás lehetőségének hiánya miatt gyakorlatilag néma volt, kifejezetten élvezi a mondókákat, s a képekhez következetesen asszociálja az általa ismerteket.

Érzékenységüket tapasztalva arra gondoltunk, hogy a siketek tanításánál jól bevált számítógépes programok alkalmazásával bizonyítunk a környezet felé, hogy aki a számítógéppel bánni tud, az nem lehet értelmileg csökkent értékű. A bizonyítás meglepően jól sikerült. Egyetlen beteg idegenkedik a géptől, ő is főleg a kezeléstől, jobb keze nem béna, de nehezen mozgatja.

Használt programok:

  1. Mesevilág

  2. Betűvarázs

  3. CAE

1. A Mesevilág programot a francia Rachel Coen kutatónő fejlesztette ki óvodások és kisiskolások olvasás tanításának megkönnyítésére. A kipróbálásnál a bevándorló nem francia anyanyelvű gyerekek nyelvtanulását is igen hatékonyan fejlesztette, ezért kezdték alkalmazni hallássérülteknél is. A program magyarnyelvű változata itthon is kapható.

A program részletes ismertetését a Fejlesztő pedagógia című szaklap több helyén is olvashatjuk.

A gyakoroltató rész a szóképpel indul, s ehhez kell a mellékletként kapott lapon a képet kiválasztani, s a hozzátartozó számot a képernyőn nyilak segítségével megkeresni, s így a kép előhívható. A program ezen része kifejezetten alkalmas több beteg együtt munkálkodására is. Az a beteg aki olvas, elolvassa a szóképet, a másik megkeresi a képet, a harmadik megmondja a számot és a nyilakkal fel, le jobbra, balra mozgatva előhívja. A nyilak mozgatása a testséma zavarral küzdő betegeknek erőfeszítésbe kerül, de élvezik. / Egyetlen betegünk utasította vissza, akinek bal keze nehezen tudta kezelni az egymás mellett lévő kis gombokat, de az olvasó szerepét szívesen vállalja, s nem zavartatja magát, szépen elszámlál a kívánt számig. /

Az írunk résznél a rajzhoz kis szöveget lehet írni, de a kép bármikor előhívható így nem kell a részletek megjegyzésére is törekedni, ami afáziásainknál komoly gond az emlékezet sérülése miatt.

2. A Betűvarázs program kifejezetten iskolai olvasástanításhoz készült. Könczöl Tamás tanító, informatika oktató készítette. Elég drága, jó minőségű gépet, nagy memóriájút, színes monitort igényel és csak kulcslemezzel működik, így hiába van jogunk 5 alkalommal installálni, nem tudja két iskola együtt megvenni és használni.

A program differenciáltan dolgoztat és beszéd nélkül is lehet a szavak megértését ellenőrizni:
  • 1 kép 3 szó

  • 3 kép, 3 szó, de csak 1 szó a helyes a képek szerint

  • 1 kép de a szó szótagokból rakható össze

  • 1 kép a szó a betűkből pótlással vagy teljesen önálló beírással rakható ki.
Betegeink nagy erőfeszítéssel kezelik az egeret, de nem vesztik el ezért kedvüket. A szép színes képek jól motiválnak. A szótagokkal való munka hangulatos változatos gyakorlást ad.

A gyerekek számára készült programok megnyerték a betegeink tetszését, s kezdtünk keresni speciális programokat.

3. CAE. A Hallássérült Szövetség révén kerültünk kapcsolatba Végvári Lajos programozóval. Ő kidolgozott egy oktató programot / CAE / melyet kevés változtatással alkalmassá tett és tesz felnőttek számára. A program színes monitort, IBM 286 -os gépet kíván, egér csatlakoztatási lehetőséget. A program nyomtatott nagybetűvel dolgozik ellentétben az előbbi két programmal. Ez a begépelést nagymértékben megkönnyíti.

A program eddig elkészült részei:

-Beszédmegértési gyakorlatok: 4 kép, ehhez egy-egy kérdés van. A kérdésre a választ a kép megfelelő részére való egérrel mozgatható nyíllal lehet megadni., de természetesen lehet szóval is, rámutatással is.

Az egér kezelése testséma zavarokat is jól korrigálja.

-szólások, közmondások folytatása megadott szavak, vagy képek segítségével. Kommunikációt indító gyakorlatokat foglal magában észrevétlen. A program azon feladatai mikor képek és szövegek is adottak, igen jól fejlesztik a megosztott figyelmet.

-Mi ez? -Írd be! szavak és képek egyeztetése : a képekhez a szókép kiválasztása itt is differenciáltan történhet : 4 minta közül kell kiválasztani a megfelelőt , vagy begépelni a minták alapján.

A programnak nyomtatóval való kapcsolata is van. A képernyő bármelyik állapotában kinyomtatható így feladatlapok készítésére is alkalmas.

A betegek állapota is nyomon követhető a programmal.

A program nyitott., lehet bővíteni, új képek, és szövegek bevitelével. Az alkotó felajánlja az afáziások rehabilitációjához a gyógypedagógusoknak tovább fejlesztésre, használatra, éljünk vele, minél többen betegeink minél jobb rehabilitációja érdekében!