4. Megfigyelés, foglakozási javaslatok WAB előkészítésére

A feladatok felsorolása nem jelent módszertani sorrendiséget. Tetszés szerint lehet válogatni a feladatokból melyek az ágyban fekvő beteggel elvégezhetők. Vegyük figyelembe a beteg egyéni érdeklődését, kívánságait.

 Időigényes, de rendkívül fontos, további munkánk szempontjából, a beteg megfigyelése. Beszédének jellemzését végezzük a Szegedi Ambulancia által kidolgozott / dr. Hegyi Ágnes és munkatársai / lap szerint.

A WAB teszt felvételét elő kell készíteni a megfigyeléseink rögzítésével a mellékelt szempontok szerint. Itt megfigyelhetjük az auditív szó felismerést, utánmondási képességet, olvasási képességet. Támpontot kapunk a beszédértés megítélésére, a megnevezési képességre, a beteg automatikus beszédének meglétére. Mindezek a terápia tervezésének szempontjából igen fontosak.

Megfigyelési szempontok 4 tárgy esetén:
 • felismerés auditív úton
 • megnevezés önállóan
 • felismerés gyűjtőfogalom alapján
 • felismerés tulajdonság alapján
 • felismerés anyag alapján
 • utánmondással a tárgy megnevezése
 • a tárggyal kapcsolatos ének, szólásmondás ismétlése
 • a tárgy képének felismerése
 • a tárgy szóképének felismerése
 • a tárgy szóképének olvasása
 • a tárgy nevének leírása

Ha lehetséges, bővíthetjük a tárgyak választékát 6-8-ra is! Ennek lehetősége előre vetíti a rehabilitáció sikerességét.